Disclaimer

Goksites.nl biedt zelf geen kansspelen aan, maar geeft alleen objectieve informatie over (online) casino's en goksites in de breedste zin van het woord. Deze website is geen onderdeel van en geen eigendom van enig (online) casino. Op deze plek geven we je puur informatie zodat je zelf goksites die gok- en casinospellen aanbieden met elkaar kan vergelijken. We laten hier uiteraard alleen casino's zien die ook daadwerkelijk een licentie hebben en die worden erkend op het gebied van online games en kansspelen.

Voorwaarden van deze disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn volledig van toepassing op de website www.goksites.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Kansspelen

Alle informatie op de website heeft puur en alleen tot doel om informatie te verschaffen. Content die geplaatst wordt op Goksites.nl is niet bedoeld als aansporing of advies om deel te gaan nemen aan online kansspelen.

Derden partijen

Op Goksites.nl hebben we links geplaatst naar websites van derden partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Wil je deelnemen aan activiteiten op die websites, dan is ons advies om na te gaan of je hiertoe gerechtigd bent. Om wel of niet gerechtigd te zijn om deel te nemen aan (online) kansspelen hangt af van verschillende factoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je persoonlijke situatie en je verblijfplaats. Wij hebben die gegevens niet en kunnen dan ook niet voor jou bepalen of je mag deelnemen aan deze activiteiten.

Illegale activiteiten

De deelname aan illegale activiteiten wijzen wij nadrukkelijk af. We geven geen toestemming om onze website op wat voor manier dan ook te gebruiken voor deelname aan illegale activiteiten. De eventuele deelname aan (online) kansspelen is volledig voor eigen rekening en risico. Met een kansspel kun je geld winnen, maar ook geld verliezen. Goksites.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die je hebt geleden na of naar aanleiding van deelname aan (online) kansspelen. Ook niet voor het bezoeken van websites waar Goksite.nl naar linkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de te hanteren spelstrategie. Geen enkele spelstrategie garandeert winst en kansspelen zijn ongeschikt om structureel inkomen mee te genereren.

Reacties op de website

Op deze website kun je als gebruiker reageren op bijvoorbeeld nieuwsberichten, reviews achterlaten en klachten indienen over online casino's. De in deze reacties vermelde meningen zijn uiteraard niet de mening van Goksites.nl. We behouden ons het recht voor om zonder mededeling reacties niet te plaatsen, aan te passen of te verwijderen.

Copyright

Alle informatie op deze website is geschreven door medewerkers van of in opdracht van Goksites.nl. Je mag alleen citeren of verwijzen naar informatie op de website als je dit doet met behulp van een link naar de informatie op Goksites.nl. Op alle teksten, afbeeldingen en uitingen op de website rust copyright. We treden op tegen personen of bedrijven die het copyright van Goksites.nl schenden. Indien nodig zullen we daarbij juridische stappen ondernemen.

Nederlands recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Goksites.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.