Ons privacybeleid en cookiebeleid op Goksites.nl

Bij Goksites.nl zijn we verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals staat aangegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren jouw privacy en de Nederlandse en Europese wetgeving. En we doen er daarom alles aan om conform de privacywetgeving te handelen. Alle informatie die we via deze website verzamelen, gaan we niet verkopen, hergebruiken, verhuren, uitlenen of op andere wijze onthullen. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op en vul het formulier in op de website.

Verwerken van persoonsgegevens

Goksites.nl verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit doen wij onder andere om de website te beveiligen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en onderzoek te kunnen doen naar het surfgedrag van onze bezoekers. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over je activiteiten op onze website
Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
Internetbrowser en apparaattype

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goksites.nl kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Contact te kunnen opnemen via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Goksites.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Goksites.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goksites.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deze website verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden. Hier wordt enkel een uitzondering op gemaakt indien we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken. Dat kan het geval zijn als politie en justitie gegevens vorderen op basis van de Wet Bevoegdheid Vorderen Gegevens of als er een gerechtelijk bevel wordt overhandigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Goksites.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren kan werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast kunnen we ook cookies plaatsen die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Statcounter.
Naam: sc_is_visitor_unique.
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Links naar externe websites

Op onze website vind je diverse verwijzingen naar websites van derde partijen. Op het moment dat je klikt op deze verwijzingen, verlaat je de website 'Goksites.nl'. Het is mogelijk dat websites van derde partijen cookies plaatsen of gegevens van hun bezoekers verzamelen. Goksites.nl is hier niet verantwoordelijk voor. Meer informatie over cookies van derde partijen vind je in het privacy- en of cookiebeleid van die betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goksites.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info apenstaartje goksites.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Deze website hosten we bij een externe webhostingorganisatie. Die zorgt er ook voor dat alles van deze website up-to-date en veilig blijft.
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Goksites.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op