De Nederlandse kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is een onafhankelijke toezichthouder en zorgt daarbij voor een goed gereguleerd en betrouwbaar aanbod van kansspelen, waar consumenten veilig en verantwoord aan kunnen deelnemen. Op 1 april 2012 werd de Nederlandse Kansspelautoriteit opgericht. Het is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.

Onafhankelijke verantwoordelijkheid

De staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid. Hij stelt de wettelijke- en beleidskaders vast waarbinnen de Kansspelautoriteit opereert. Maar dit houdt niet in dat de Kansspelautoriteit hiërarchisch ondergeschikt is aan de staatssecretaris. De autoriteit oefen haar wettelijke uitvoeringstaken onafhankelijk uit.

De missie van de Kansspelautoriteit

Op haar eigen site beschrijft de Kansspelautoriteit haar missie als volgt:

"De Kansspelautoriteit bewaakt een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod."

Als iemand zich waagt aan een kansspel, dan moet hij of zij erop kunnen rekenen dat dit in een betrouwbare omgeving gebeurt, illegale praktijken buiten de deur blijven en dat de sector transparant is. Hier streeft de Kansspelautoriteit naar. Zij is er voor consumenten en biedt hen bescherming tegen de negatieve effecten van kansspelen.

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De kerntaken van de Kansspelautoriteit zijn als volgt:

  • het reguleren van een passend legaal aanbod
  • het tegengaan van kansspelverslaving
  • het beschermen en informeren van consumenten
  • het voorkomen van aan kansspelen gerelateerde illegaliteit en criminaliteit

Het reguleren van een passend legaal aanbod

Door het reguleren van een passend legaal aanbod richt de Kansspelautoriteit zich op het tegengaan van illegale praktijken en criminaliteit in de branche. De Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen. Zij beoordeelt vergunningaanvragen, neemt wijzigingsbesluiten en houdt maatschappelijke ontwikkelingen en productinnovatie in de gaten. Ook houdt de autoriteit toezicht op een correcte afdracht van vergunninghouders aan goede doelen.

Tegengaan van kansspelverslaving

Iedereen die een vergunning heeft voor een kansspel, moet maatregelen tegen kansspelverslaving treffen. De Kansspelautoriteit ziet er op toe dat de vergunninghouders zich houden aan de preventievoorwaarden. Met behulp van preventieve instrumenten (zoals cursussen voor bijvoorbeeld medewerkers van speelautomatenhallen) speelt de Kansspelautoriteit een coördinerende rol om een effectiever en gezamenlijk beleid ter voorkoming van kansspelverslaving te bereiken.

Beschermen en informeren van consumenten

De consument is beschermd door de wet doordat deze aanbieders van kansspelen verplicht om tijdig en goed te informeren over het aangeboden spel, de voorwaarden van dat spel en de eventuele risico's op verslaving. De Kansspelautoriteit houdt correcte naleving van deze plicht zeer goed in de gaten. Hiervoor heeft de Kansspelautoriteit een aantal middelen in het leven geroepen zoals de website kansspelautoriteit.nl, een Publiekslijn waar iedereen telefonisch en per e-mail vragen kan stellen en een Klachtenloket.

Voorkomen van aan kansspelen gerelateerde illegaliteit en criminaliteit

Het is van belang om consumenten en aanbieders van kansspelen in een betrouwbare omgeving te laten spelen en daarom pakt de autoriteit illegale praktijken in het kansspeldomein goed aan. De regels moeten nageleefd worden en er is een sterke behoefte aan het terugdringen van allerlei malafide praktijken door het gericht opsporen van illegale kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft daarin bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten zoals de bestuurlijke boete, de dwangsom en de last onder dwangsom.